Informujemy, że w związku ze zmianą siedziby Ośrodka, mogą wystąpić przejściowe trudności w załatwianiu spraw oraz utrudniony będzie kontakt telefoniczny
z pracownikami Ośrodka.

Do nowej siedziby Ośrodka, przy ul. Bartkiewiczówny 93, zostały przeniesione działy:

  • Księgowości,
  • Współpracy i Szkoleń,
  • Analiz i Programowania,
  • Rozwoju Ekonomii Społecznej, Realizacji
  • Projektu Trampolina,
  • Organizacyjny
  • samodzielne stanowisko do zamknięcia PO KL.

Kontakt z pracownikami w/w działów możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną oraz telefony komórkowe. Dni i godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian.

W dotychczasowej siedzibie Ośrodka, przy ul. Słowackiego 114 pozostaje Dział Świadczeń Rodzinnych. Dni i godziny pracy Działu oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

Kancelaria Ośrodka, w siedzibie przy ul. Słowackiego 114, przyjmuje korespondencję
w godzinach pracy Ośrodka.

Za niedogodności przepraszamy.

 Środowiska zaangażowane na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej spotkały się we wtorek (3 października) w Toruniu na Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie zorganizowały marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, patronem honorowym jest marszałek Piotr Całbecki.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na kolejne spotkania sieciujące podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ WTZ) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W dniu  29 września 2017 r. w ramach projektu „Trampolina” na Stadionie Miejskim we Włocławku odbędzie się turniej piłkarski TRAMPOLINA CUP. uczestnicy i uczestniczki projektu w ramach Alternatywnych form spędzania czasu wolnego, będą mieli możliwość poznania zasad gry fair play i „zdrowej” rywalizacji, spotkań z ciekawymi ludźmi.  Dodatkowymi atrakcjami dla uczestników i uczestniczek będzie Mecz drużyny Osobistości: Świata Sportu, Biznesu, Polityki z drużyną TVP Bydgoszcz. W trakcie trwania imprezy przewidziano blok animacji i zabaw rekreacyjno-sportowych, zajęcia ZUMBY, konkursy sprawnościowe oraz małe gry.

Kurs TZA

Praca z młodzieżą zwłaszcza młodzieżą trudną, wykazującą przejawy agresji wymaga szczególnych umiejętności. Dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów stosujących nowoczesne metody i techniki. Dziś zakończyliśmy, trwający od kilku tygodni, kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji” zorganizowany w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. 15 osób, przedstawicieli rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego, otrzymało certyfikaty ukończenia kursu.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają do udziału w Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w Toruniu w dniu 3 października 2017 roku w Centrum Targowym „Park”, przy ul. Szosa Bydgoska 3.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00