baner
   Strona Główna KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej

KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej

poniedziałek, 07 września 2009 06:37
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje kandydatów na studia podyplomowe, iż w związku z przeprowadzoną rekrutacją i dalszą realizacją projektu w ramach projektu CRZL 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” podjęto decyzje:
 
1.    Umowy na świadczenie usług szkoleniowych będą podpisane (po wcześniejszych negocjacjach) z uczelniami na które się zgłosi minimum 20 osób,
natomiast osoby które zgłosiły się na inne uczelnie, będą zobowiązane zmienić na te z którymi CRZL planuje podpisać umowy.
2.    Kryterium wyboru przez co najmniej 20 osób uczelni zostało wprowadzone z uwagi na potrzebę zapewnienia możliwości noclegu i wyżywienia oraz zwrotu kosztów dojazdu na uczelnie i z powrotem przez uczelnie, co przy mniejszej liczbie słuchaczy może być problematyczne dla uczelni. 
Na dzień 02.09.2009 r. uczelnie które spełniają założone kryteria to:
Województwo kujawsko-pomorskie:
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zgłoszonych 60 osób,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – zgłoszonych  24 osób,
Pozostałe województwa:
 • Uniwersytet Warszawski - zgłoszonych 173 osoby,
 • Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie - zgłoszonych 179 osób,
 • Uniwersytet Opolski - zgłoszonych 168 osób,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - zgłoszonych 120 osób,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - zgłoszonych 106 osób,
 • Uniwersytet Łódzki - zgłoszonych 135 osób,
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie - zgłoszonych  91 osób,
 • Uniwersytet Jagielloński - zgłoszonych 161 osób,
 • Uniwersytet Gdański - zgłoszonych 67 osób,
 • Uniwersytet Zielonogórski - zgłoszonych 53 osoby,
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku - zgłoszonych 44 osób,
 • Uniwersytet Szczeciński - zgłoszonych 56 osób,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  - zgłoszonych 56 osób,
 • Uniwersytet Rzeszowski – zgłoszonych 34 osoby,
 • Uniwersytet w Białymstoku - zgłoszonych 38 osób,
 • Uniwersytet Wrocławski – zgłoszonych  53 osoby,
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie  – zgłoszonych  25 osób,
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – zgłoszonych  35 osób,
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Kielce – zgłoszonych  25 osób,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Katowice – zgłoszonych  21 osób,
 • Akademia Krakowska im F.Modrzewskiego Kraków – zgłoszonych  21 osób,
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR Wrocław – zgłoszonych  27 osób,
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach – zgłoszonych  64 osoby,
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej – zgłoszonych 56 osób,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – zgłoszonych 43 osób,
 • Akademia Jana Długosza Częstochowa - zgłoszonych 26 osób,
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości - zgłoszonych 27 osób,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie – zgłoszonych 34 osób,
3.    OSOBY, które nadesłały swoje kandydatury, w których wytypowały inną uczelnię niż wymienione wyżej proszone są o weryfikację uczelni i kierunku studiów podyplomowych. Preferowane są uczelnie z województwa kujawsko-pomorskiego.
Należy dokonać wyboru Uczelni i realizowanego przez tą uczelnię kierunku studiów podyplomowych. /Kierunek studiów zgody z wymienionymi we wcześniejszej informacji CRZL lub inny zbliżony/
w zgłoszeniu  należy podać:
imię i nazwisko:
jednostkę i miejscwość:
Wybraną Uczelnię:
Wybrany Kierunek:

Termin nadsyłania informacji:     8 września 2009

pełna informacja o warunkach naboru

4.    DODATKOWA REKRUTACJA:
Rekrutacja obejmuje kadrę kierowniczą (dyrektor, kierownik, zastępca dyrektora/kierownika, kierownik działu ) wraz z kadrą kierowniczą średniego stopnia lub wskazani przez kierownika jednostki pracownicy, którzy mogą w przyszłości ubiegać się o na stanowiska kierownicze z niżej wymienionych jednostek:

•    DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  i  CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
podjęto decyzję o rekrutacji na studia pracowników Domów Pomocy Społecznej
i Centrów Integracji Społecznej – tak jak w rekrutacji wstępnej:
- 1 osoba z instytucji plus - druga osoba na listę rezerwową.
Prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych  do 8 września.

•    PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – CAŁODOBOWE, OŚRODKI ADOPCYJNE I OPIEKUŃCZE mogą zgłaszać swoje kandydatury osoby  z placówek wychowawczych całodobowych typu całodobowego, interwencyjnych
i socjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjnych i opiekuńczych. Limit na województwo wynosi 10 osób, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń do ROPS-ów.
Prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych  do 8 września.

•    OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ,  ROPS,  WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ URZEDU WOJEWÓDZKIEGO
W przypadku woli uczestnictwa kolejnych osób z jednostek pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych  do 8 września.
Formularze zgłoszeniowe oraz informację o zmianie uczelni i kierunku należy przesłać do dnia 8 września na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Pobierz plik:   formularz zgłoszeniowy