baner
   Strona Główna Nabór projektów systemowych na rok 2014 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Kapitał Ludzki

Nabór projektów systemowych na rok 2014 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Kapitał Ludzki

wtorek, 09 lipca 2013 08:37

Logo EFSRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako Instytucja Wdrażająca informuje o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na 2014 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Za zgodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wydłużył okres realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie na rok 2014. Środki na realizację projektów zostaną rozdysponowane pomiędzy te obszary naszego województwa, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.efs.ropstorun.pl w zakładce Projekty systemowe/System 2014/Zasady naboru