baner
   Strona Główna Rekrutacja na specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny zakończona - wyniki naboru

Rekrutacja na specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny zakończona - wyniki naboru

wtorek, 04 listopada 2008 01:00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację kandydatów
z województwa kujawsko-pomorskiego  na studia I i II stopnia.
 
Lista osób zakwalifikowanych:


Uwaga
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż limit miejsc /52 miejsca – studia licencjacjackie; 13 - miejsc – studia magisterskie/ na województwo kujawsko-pomorskie  nie został wykorzystany.

Studia I stopnia –  9 miejsc wolnych
Studia II stopnia – 2 miejsca wolne.

Osoby chętne zapraszamy do podjęcia studiów. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 7 listopada 2008.

Formularz zgłoszeniowy: 


Jednocześnie informujemy, iż na studia I i II stopnia mogą być kierowane osoby zatrudnione w jednostkach pomocy i integracji społecznej lub w organizacjach pozarządowych realizujących zadania zlecone pomocy społecznej, które są zatrudnione na stanowiskach: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, główny specjalista.
 
W przypadku studiów II stopnia dodatkowym kryterium jest posiadanie przez osoby kierowane na studia – dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich nie uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych (licencjackich).