Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza dla gmin konkursu „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) a wnioski o dofinansowanie można składać do 5 kwietnia 2024 r.

 

Zapraszamy osoby z grupy NEET (które nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się) w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, chcące zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe podczas stażu u pracodawcy we Włoszech lub Hiszpanii, do udziału w projekcie „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”. Pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w terminie 29.01.2024-08.02.2024.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się ze wskaźnikami, obrazującymi pomoc  i integrację społeczną w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku.

W dniach od 02 stycznia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r. do godziny 12.00 trwa nabór uczestników w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowym ośrodku socjoterapii z województwa kujawsko-pomorskiego do projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi infrastruktury pomocy i integracji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku.

Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu Opieka długoterminowa – kształcenie kadr Etap I w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach projektu informacyjnego na temat udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2023/2024”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej uruchomiło nabory na szkolenia dla pracowników socjalnych
w zakresie:

  • specjalizacji I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
  • specjalizacji II-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny,

oraz specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.

Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”  realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Regionalnym  Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z partnerami ponadnarodowymi  (z Hiszpanii i Włoch).

Wyróżniający się pracownicy socjalni naszego regionu spotkali się wczoraj (28 listopada) w Teatrze Muzycznym w Toruniu, podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.