Nowe wnioski o „500+” i świadczenia rodzinne

Od 01.08.2017r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy.

Nowe formularze wnioskowe można pobrać tutaj. Wnioski należy złożyć osobiście w gminie ( w praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie, np. centrum świadczeń.), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej albo przez internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00