FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy (zespół FAS)

 

Płodowy zespół alkoholowy to zespół wad wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne. FAS (ang. FetalAlcoholSyndrome) to najpoważniejsza konsekwencja picia przez kobietę alkoholu w ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu wywołuje płodowy zespół alkoholowy (FAS), ale już jednorazowe picie alkoholu może wywołać FAE, czyli lżejszą odmianę FAS.

Płodowy zespół alkoholowy (FAS) występuje w wyniku nagminnego spożywania alkoholu przez przyszłą matkę. Nie ma jednak dokładnych danych, jaka ilość alkoholu wywołuje tę chorobę. Rzadkie picie alkoholu może wywołać FAE (FetalAlcoholEffects) – dziecko ma wtedy takie same symptomy jak w przypadku FAS, lecz o mniejszym natężeniu. U dzieci kobiet ciężarnych pijących alkohol okazjonalnie mogą pojawić się natomiast symptomy FAS związane wyłącznie ze sferą umysłową (objawy fizyczne nie występują).

To jedna z niewielu chorób wrodzonych dziecka, na którą matka ma całkowity wpływ: by dziecko nie cierpiało z powodu alkoholowego zespołu płodowego, wystarczy po prostu nie pić alkoholu. Tylko tyle. Warto wziąć to sobie do serca.

OBJAWY FAS (FetalAlcoholSyndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy)

 • niski wzrost i małogłowie
 • dysmorfie twarzy (twarz jest niesymetryczna, dość płaska, szeroka, o wyglądzie orientalnym, oczy dziecka osadzone są szeroko – tak, że nasada nosa sprawia wrażenie bardzo szerokiej, nos najczęściej jest krótki i zadarty, rynienka podnosowa słabo zaznaczona (lub nie ma jej w ogóle), górna warga jest bardzo cienka, odległość między nozdrzami a górną wargą jest dłuższa niż zwykle, uszy są nisko osadzone, często ze zniekształconymi małżowinami, owłosienie skóry głowy, brwi i rzęsy są obfitsze niż przeciętnie)
 • wady układu kostno-mięśniowego i zaburzenia czucia głębokiego, problemy z koordynacją (dziecko może np. złamać rękę i nie czuć tego)
 • problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia
 • zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa (dziecko może się łatwo gubić nawet w okolicy domu)
 • anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych
 • podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból
 • nadpobudliwość
 • problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się (dziecko będzie się skarżyć, że „nic mu nie wchodzi do głowy”, choć się uczy)
 • zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich zachowań (może np. uciekać z domu)
 • niekontrolowane napady złości, agresja
 • skłonność do uzależnień
 • skłonności depresyjne i lękliwość

 

Wtórne objawy FAS

Objawy wtórne występują u starszych dzieci i osób dorosłych, a obejmują takie zachowania i cechy, jak:

 • lęk
 • złość
 • wycofanie
 • gwałtowność
 • zamknięcie się w sobie
 • kłamstwa
 • ucieczki z domu
 • problemy szkolne
 • przyjmowanie roli ofiary lub prześladowcy
 • bezrobocie
 • bezdomność
 • zależność od innych
 • depresja
 • samookaleczanie się
 • kłopoty z prawem
 • tendencje samobójcze

Na wystąpienie objawów wtórnych ma wpływ środowisko i sposób postępowania z dzieckiem. Jeśli FAS zostanie wcześnie wykryte, dziecko będzie prawidłowo leczone i zostanie otoczone właściwą opieką rodzicielską i psychologiczną, tym skrajnym zachowaniom można zapobiec. Takie dziecko może wyrosnąć na spełnionego, szczęśliwego człowieka. Jednak osiągnięcie tego będzie dla niego trudniejsze niż dla osób zdrowych.

 Informacja pochodzi ze strony: https://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-dziecko/przebieg-ciazy/plodowy-zespol-alkoholowy-fas-objawy-aa-QSyJ-oiek-rbjX.html
 1. Projekt RWC3 realizowany jest w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń. Fundacja jest autorem nowatorskiego modelu pracy z rodziną i dzieckiem z syndromem FASD, co jest wartością dodaną w projekcie i ma na celu poniesienie efektywności działań realizowanych na rzecz rodzin i dzieci z syndromem FASD w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Fundacja realizowała będzie zadanie: DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE W OBSZARZE ZABURZEŃ FASD w ramach którego zrealizuje działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz zorganizuje i przeprowadzi kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:
 • 100 Diagnoz, dla 100 dzieci w kierunku syndromu FASD, w formie: 3-dniowego pobytu dziecka z rodzicami/opiekunami, min. 8 godz. zajęć terapeutycznych bezpośredniej indywidualnej pracy specjalistów FASD/terapeutów, a także opracowanie diagnozy przez zespół, przekazanie i omówienie diagnozy i zaleceń. Pobyt obejmuje nocleg w pokojach gościnnych fundacji, poczęstunek (ciepły posiłek 1/dzień), materiały i pomoce do zajęć, dokumentację merytoryczną.
 • Programy terapeutyczne: 5-dniowy pobyt dziecka z rodzicami/opiekunami, min. 22 godz. zajęć terapeutycznych – bezpośredniej indywidualnej pracy specjalistów FASD/terapeutów, a także opracowanie indywidualnych programów usprawniania/rehabilitacji dla każdego dziecka, w oparciu o diagnozę, opracowany przez zespół specjalistów, przekazanie i omówienie programu, instruktaż dotyczący zaleceń. Łącznie 68 pobytów terapeutycznych 5-niowych dla 68 dzieci /rodzin zrekrutowanych regionu. Fundacja zapewni specjalistów kadrę merytoryczną, w tym: psychologa, 2 terapeutów, 2 pedagogów, pedagoga- oligofrenopedagog, logopedę, rehabilitanta, neurologa dziecięcego, pracownika kluczowego posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz  doświadczenie w obszarze pracy z dziećmi z syndromem FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu.
 • W ramachspotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej Fundacja „Daj Szansę” zrealizuje 15 jednodniowych kompleksowych spotkań dla ok. 15 os. każde z zakresu FASD skierowanych m. in. do rodzin zastępczych, przedstawicieli pcpr i ops, służących interdyscyplinarnemu podejściu do tematyki FASD, zmierzające do nawiązania szerokiej współpracy wszystkich podmiotów, w tym: m. in.: rodzin zastępczych oraz pracowników instytucji pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli wspierających rozwój wychowawczy dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz służb medycznych w celu wspierania rodziców w tym zastępczych i opiekunów oraz dzieci i młodzieży borykającej się z problemem FASD.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją [pdf, 305KB] działań Fundacji.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu realizuje w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”wsparcie, które pozwoli na odpowiednio wczesną profilaktykę i precyzyjną diagnozę oraz ustalenie i realizację indywidualnych ścieżek terapeutycznych/rehabilitacyjnych dzieci i rodzin z problememFASDczyli płodowym zespołem alkoholowym.

Działania zaplanowane w projekcie stanowią odpowiedź na ogromną potrzebę rodziców dzieci obarczonych FASD do poszerzenia kompetencji w zakresie postępowania z dzieckiem z FASD oraz do przygotowaniarodziców do pracy terapeutycznej z dzieckiem w domu.

 

W projekcie zapewniono rodzinom z całego regionu specjalistyczną diagnostykę zaburzeń neurorozwojowych u dzieci i młodzieży z podejrzeniem FASD, ze sprecyzowaniem rodzaju dysfunkcji i zaburzeń współistniejących, a następnie zastosowanie adekwatnej kompleksowej terapii w postaci 5- dn. pobytów terapeutycznych rodzin z dziećmi w prowadzonym przez Fundację Daj Szansę Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu.

 

Uzupełnieniem w/w działań będzie organizacja interdyscyplinarnych spotkań/szkoleń świadomościowych, zmierzających do nawiązania szerokiej współpracy wielu podmiotóww obszarze problematyki FASD, w tym: rodzin zastępczych orazpracowników instytucji pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli wspierających rozwój wychowawczy dzieci i młodzieży oraz służb medycznych w celu wspieraniarodziców i opiekunów oraz dzieci i młodzieży borykającej się z problemem FASD.

 

Wszelkie informacje dotyczące możliowści skorzystania z w/w form wsparcia można uzyskać poprzez poniższy kontakt:

 • Fundacja DAJ SZANSĘ pod numerem telefonu: 56 648 23 963 https://www.fundacja-dajszanse.pl
 • Pycholog-terapeuta, pracownik kluczowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania z zakresu diagnozy i Terapii FASD w ramach projektu RWC3 realizuje Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu.

 

RODZINA W CENTRUM 3

– WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I NATURALNYCH –

Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 3”. Podobnie jak wcześniejsze edycje Rodziny w Centrum, projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie.

 

W ramach projektu, funkcjonujące Centra Wsparcia Rodzin będą świadczyły od 1.01.2021 roku do 31.12.2022 roku szereg bezpłatnych form wparcia,  w tym: poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, psychiatryczne), mediacje i terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia, superwizję w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

 

Nowa formą wsparcia, którą oferujemy w ramach projektu są:

Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD realizowane we współpracy z partnerem projektu – Fundacjąna Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu.

 

Uprzejmie przypominamy, iż udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, zaś rekrutacja jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

 

Rekrutację do projektu prowadzą:

 • w powiatach ziemskich: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego;
 • w powiatach grodzkich: Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. oferowanych form wsparcia oraz warunków udziału w projekcie należy kontaktować się z właściwymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

  

Do pobrania:

 

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 20 689 680,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228,00 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KTO OTRZYMA WSPARCIE

Zapraszamy osoby:

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

FORMY WSPARCIA

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują kompleksowe wsparcie, w tym:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • psychologiczne,
  • psychiatryczne,
  • logopedyczne;
 • Mediacje rodzinne
 • Terapia rodzinna
 • Superwizja rodzin zastępczych
 • Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
 • Warsztaty dla rodziców
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne
 • Warsztaty „Moje emocje"
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • Grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
 • Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
 • Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD – Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ" z siedzibą w Toruniu

EFEKTY

Dzięki kontynuacji działań Centrów Wspierania Rodzin w  powiatach i miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim zapewniamy:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawę relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

GDZIE PO POMOC

Wsparcia udzielają 23 Centra Wspierana Rodziny, działające w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego przy Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodziny, które chcą otrzymać wsparcie powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio do Centrum Wsparcia Rodziny.

 

Każdy uczestnik w ramach projektu będzie miał możliwość skorzystania z form wsparcia, adekwatnych do potrzeb zdefiniowanych przez specjalistów wsparcia rodziny, które zostaną określone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb.

 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - CENTRA WSPIERANIA RODZIN

 

 

GRANTY NA DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 do 30.06.2021 r.

Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

 

I. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

 

II. WYSOKOŚĆ DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

Maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Okres dopłaty za 3 miesiące, wybrane w okresie od stycznia do maja 2021 r.

  

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać podmioty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tj. organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne, zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (załącznik nr 5).

Z możliwości ubiegania się o grant wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach zawartego Partnerstwa we wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” otrzymają środki na wsparcie za pośrednictwem swoich organów prowadzących.

  

IV. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Termin składania wniosków: od 18.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski ocenianie będą na bieżąco według kolejności wpływu.

 

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.rops.torun.pl/ (zakładka GRANTY COVID-19 / Dopłaty do wynagrodzeń dla POW), wypełnić i złożyć:

 • w sposób elektroniczny w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP epup.gov.pl podpisując podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

lub

 • w formie papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń (wcześniej ten sam podpisany dokument należy zeskanować do wersji .pdf i wraz z wersją edytowalną przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

VI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy.

Osoby do kontaktu:

 1. Anna Nowicka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 571 293 185
 2. Krystyna Nicewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków.

 

 

Pliki do pobrania:

  

 

CENTRA WSPIERANIA RODZIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

CENTRA WSPIERANIA RODZIN

DNI /
GODZINY PRACY

POWIAT

Centrum Wspierania Rodzin
MOPS Bydgoszcz
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
tel. 52 330 12 92; 885 550 292
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Miasto Bydgoszcz

Centrum Wspierania Rodzin
MOPR Grudziądz

(Zakładany termin
uruchomienia Centrum
– kwiecień 2021)

Miasto Grudziądz

Centrum Wspierania Rodzin
MOPR Toruń
ul. Konopnickiej 13
87-100 Toruń
tel. 511 817 530
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Miasto Toruń

Centrum Wspierania Rodzin
MOPR Włocławek
ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek

tel. 54 423 23 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn, śr. czw. – 7.30-15.30;
wt. 7.30-16.00;
pt. 7.30-15.00

Miasto Włocławek

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR Aleksandrów Kujawski
ul. Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 61 54 wew. 114;
509 379 876; 514 542 555
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat aleksandrowski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR Brodnica
ul. Mickiewicza 1
87-300 Brodnica
tel. 56 49 541 20; 502 115 743
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat brodnicki

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 583 54 07,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat bydgoski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR Chełmno
ul. Słowackiego 3
86-200 Chełmno
tel. 56 677 24 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat chełmiński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Golub-Dobrzyń
ul. Koppa 1
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 76, 784 301 266
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.00-15.00

Powiat golubsko-dobrzyński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Grudziądz
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz
tel. 56 462 29 39
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat grudziądzki

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Inowrocław
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 359 22 56; 52 359 22 58
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30 – 15.30

Powiat inowrocławski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Lipno
ul. Plac 11 Listopada 9
87-600 Lipno
tel. 54 306 61 06
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30 - 15.30

Powiat lipnowski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Mogilno
ul. Ogrodowa 10,
88 - 300 Mogilno
tel. 52 588 83 90
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn. śr. czw. 7.30-15.30;
wt. 7.30-17.00;
pt. 7.30-14.00;

Powiat mogileński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Nakło
Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 325 17 20; 603 346 242
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-14.30

Powiat nakielski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Radziejów
ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
tel. 54 285 35 43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat radziejowski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Rypin
ul. Warszawska 38A
87-500 Rypin
tel. 54 280 36 41
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat rypiński

1.       Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Sępólno Krajeńskie
ul. Młyńska 42
89-400 Sępólno Krajeńskie
Tel. 52 389 85 01,  52 389 75 75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Więcbork
Aleja 600-lecia 9,
89-410 Więcbork,
tel. 52 389 85 01, 52 389 75 75,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn.-pt.
7.00-15.00

Powiat sępoleński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Świecie
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
tel. 52 568 32 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat świecki

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Toruń
ul. Matejki 63A
87-100 Toruń
tel. 698 010 273
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn-so. 8.00 – 21.00

Powiat toruński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Tuchola
ul. Kościuszki 16
89-500 Tuchola
tel.  52 559 20 18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat tucholski

Centrum Wspierania Rodziny
PCPR
Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 50-57 wew. 135; kom. 533 198 565
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn. śr. czw. 7.30 -15.30;
wt. 7.30 do 16.30;
pt. 7.30 do 14.30;

Powiat wąbrzeski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Włocławek
ul. Brzeska 15
87-800 Włocławek
tel. 54 231 02 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn. 7.30-17.30;
wt. 8.00 - 17.30;
śr. czw. 7.30-16.30;
pt. 7.30-16.00;

Powiat włocławski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Żnin
ul. Szpitalna 32
88 – 400 Żnin
tel. 52 30 30 169
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30 - 15.30

Powiat żniński

 

 

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 roku projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w: Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Toruniu i Włocławku oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują Centra Wspierania Rodzin, w których dostępne są następujące usługi:

 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, itd.;
 • grupy samopomocowe/grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
 • usługi w placówkach wsparcia dziennego;
 • usługi dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w mieszkaniach wspomaganych;
 • ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.

Szczegółowe informacje nt. dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w poszczególnych powiatach zamieszczone są na stronach internetowych powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy rodzinie/społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.