SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE II STOPNIA w zawodzie pracownik socjalny: specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie zaprasza do udziału w szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie  Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach zaprasza do udziału w szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy realizowanego w ramach projektu Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

Ze szkoleń mogą skorzystać m. in. pracownicy socjalni z województwa kujawsko-pomorskiego. Rekrutacja na 1 turę szkolenia trwa do 31 grudnia 2017r. Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

 

Do pobrania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00