„Informator dla Seniora” – wydanie IV

Zapraszamy do lektury czwartego wydania „Informatora dla Seniora”, który jest zbiorem informacji o instytucjach świadczących pomoc osobom starszym, jak również placówkach aktywizujących i integrujących seniorów.

W kolejnej edycji „Informatora dla Seniora” zostały zaktualizowane informacje dot. pomocy instytucjonalnej, środowiskowej, zdrowia, oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej oraz życia publicznego. Tegoroczne wydanie poszerzono m.in. o zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansów osób starszych. Dodatkowo zamieszczono także artykuł eksperta poświęcony tematyce lecznictwa uzdrowiskowego.

Mamy nadzieję, że „Informator” będzie źródłem informacji dla instytucji działających na rzecz osób starszych, jak i dla samych seniorów.

Zapraszamy do lektury.

 

Do pobrania:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00