Ocena zasobów pomocy społecznej – formularz za 2017 rok

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że w ramach realizacji projektu ”Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” powstał nowy wzór formularza do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. (OZPS 2017).

Formularz będzie dostępny w Centralnej Aplikacji Statystycznej po 20 marca 2018 r.

Formularz, objaśnienia oraz wskaźniki są dostępne do pobrania pod adresem internetowym:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/narzedzie-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej---formularz-2017/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00