Uczę się przez zabawę

Uczę się bez lęku _

Nabieram pewności siebie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na bezpłatne, atrakcyjne KURSY EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI oraz KURSY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I NAUKĘ DZIECKA DLA ICH RODZICÓW realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” Kursy odbywają  się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.

Kursy skierowane są do dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat oraz ich rodziców, z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych które są objęte wsparciem ośrodków z województwa kujawsko-pomorskiego.

Prezentacja dobrej praktyki w ramach projektu „My też jesteśmy aktywni 4” oraz informacja o możliwości pozyskania środków unijnych to główne tematy spotkania sieciującego Warsztaty Terapii Zajęciowej, które odbyło się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00