Trwają kursy efektywnej nauki dla dzieci oraz kursy wspomagające rozwój i naukę dziecka dla ich rodziców realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”. Kursy odbywają  się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Skierowane są do dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat oraz ich rodziców z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Urząd Miasta w Bydgoszczy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ponownie aplikować o środki finansowe na realizację projektów skierowanych do osób w wieku senioralnym w trybie tzw. małych grantów, tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00