W ogólnopolskim rankingu miast przyjaznych osobom po 60 roku życia - „Miasto Seniorów”, przygotowanym przez Gazetę Wyborczą, Toruń, na dwadzieścia jeden sklasyfikowanych ośrodków, zajął pierwszą pozycję. Dziennikarze oceniali między innymi: czy starszym osobom wygodnie podróżuje się po swoich miastach, czy miasto posiada radę seniorów, uniwersytet trzeciego wieku i siłownie zewnętrzne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00