Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy rozpoczęło nabór do drugiej edycji projektu unijnego „Mobilni na rynku pracy 2”, w którym dzięki stażom zagranicznym w Hiszpanii, na Malcie i we Włoszech aktywizuje zawodowo osoby młode w wieku 18-35 lat z grupy NEET, czyli takie które nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą. W procesie rekrutacji pomagają nam urzędy Pracy Urzędy Gmin i Miast w całym województwie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00