Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona”, które odbędzie się 21 marca 2018 r. w M-GOK w Więcborku.

Panel pt. „Rywalizacja czy współpraca z przedsiębiorstwem społecznym?” zgromadził m.in. przedstawicieli Sejmu RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, biur poselskich, uczelni wyższych, reprezentantów organizacji pracodawców, Wojewódzkiego Urzędu Pracy a także przedstawicieli świata nauki, biznesu, oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00