Rodzice zastępczy korzystali z bogatej oferty szkoleniowej, oferowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Od specjalistycznych kursów dotyczących technik zastępowania agresji, poprzez warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie aż po praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniach i kursach specjalistycznych w latach 2016 – 2018 wzięło udział  169 osób.

Szkolenia i kursy realizowane były w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania 9.3.2 rozwój usług społecznych w ramach części rpo wkp 2014-2020 współfinansowanej z europejskiego funduszu społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00