Przedstawiamy naszych prelegentów na Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 13 czerwca 2023r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy piątek (9 czerwca). Zgodnie z obowiązującym prawem, dzień wolny został ustalony za sobotę 11 listopada, święto Niepodległości.

Interesantów zapraszamy od poniedziałku (12 czerwca).

Dnia 1 czerwca 2023 r. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy mieliśmy ogromną przyjemność gościć zagranicznych darczyńców, Marię i Juliana Sternów. Była to już druga ich wizyta, odkąd mieszkańcy Domu dziecka i internatu w Międzybożu, z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego, zostali otoczeni opieką przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Już 13 czerwca spotykamy się na konferencji w Toruniu pn. „Rodzic na zastępstwo-miłość na zawsze”, która jest elementem Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. Społeczne zasoby mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim, który jest prezentacją wyników badania przeprowadzonego z końcem ubiegłego roku wśród gmin i spółdzielni mieszkaniowych z naszego regionu.

  


Z przyjemnością informujemy, że w środę 24 maja 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 21/1000/23 przyjął Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024.

OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu  wspólnej realizacji projektu Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza wszystkie gminy planujące aplikować o środki w ramach najbliższego konkursu na „Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług społecznych” do składania ramowych koncepcji funkcjonowania CUS.

30 maja świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Na terenie naszego województwa trwają już wydarzenia związane  z tym świętem. Ustanowione przez sejm w 2006 r. święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na rolę rodziców zastępczych w systemie opieki nad osamotnionym z różnych powodów dzieckiem.