Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej - Referat Duszpasterstwa Rodzin, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział we Włocławku w związku z obchodami Dnia Świętości Życia i XIV Narodowego Dnia Życia pod hasłem „Dom i bezdomność” ogłaszają konkursy dla uczniów, nauczycieli i wychowawców.

22.02 2018 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnieni w Centrach Wspierania Rodziny, aby przedyskutować dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu ”Rodzina w Centrum”, a przede wszystkim  udoskonalić wypracowane mechanizmy wspierające i poprawiające jakość usług świadczonych rodzinom.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00