W miniony piątek w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Trampolina”, zorganizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus.

Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych, prezentacja dobrych praktyk oraz projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” to główne tematy kolejnego ze spotkań przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00