Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy wtorek (2 stycznia). Zgodnie z obowiązującym prawem, dzień wolny został ustalony za przypadające w sobotę 6 stycznia, Święto Trzech Króli.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie zaprasza do udziału w szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny: specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy.

W dniach 11 i 12 grudnia 2017 r. odbyło się III Kujawsko-Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Patronat nad III Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

Uczestnicy Forum, w gronie ekspertów, dyskutowali nt. sytuacji w pomocy społecznej oraz możliwości stosowania różnych instrumentów i narzędzi pozwalających tę  pomoc doskonalić.

Integralną częścią Forum było seminarium dotyczące skutecznego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na przykładzie realizowanego projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”.

Trwa II edycji projektu „Trampolina”. W 22 Młodzieżowych Centrach działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone są zajęcia dla nowoprzyjętych grup. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież poznaje alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Od września bieżącego roku zorganizowano już wyjazdy do kina, parku linowego czy pokoju zagadek.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz ze wszystkimi powiatami ziemskimi oraz 4 miastami na prawach powiatu realizuje projekt „Rodzina w Centrum”, którego celem jest spójny i efektywny system wsparcia pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim oraz rodzin doświadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Lucyny Andrysiak, członka Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Odszedł człowiek niezwykle zaangażowany społecznie, życzliwy i pełen empatii i zrozumienia innych ludzi. Dobro najbardziej potrzebujących zawsze leżało Jej na sercu, dlatego też w ostatnich latach zaangażowała się w rozwój ekonomii społecznej w regionie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00