Minęły dwa lata od kiedy wraz z 23 partnerami rozpoczęliśmy realizację programu wspierającego rodziny w naszym regionie pn. „Rodzina w Centrum”. Odpowiadając na potrzeby rodzin podjęliśmy działania zmierzające do rozwoju usług specjalistycznych: w województwie utworzono 23 Centra Wspierania Rodzin - miejsca, w którym rodziny zastępcze i naturalne w kompleksowy sposób objęte zostały specjalistyczną pomocą. Ten program polegał na wsparciu rodzin w wykonywaniu ich ról społecznych, m.in. na podnoszeniu umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, kompensowaniu deficytów dzieci przebywających w pieczy zastępczej, przygotowywaniu kandydatów do przejęcia opieki nad dziećmi pozbawionym opieki rodzicielskiej. Działania projektowe skierowane były zarówno do rodziców naturalnych i zastępczych, dzieci i młodzieży, kandydatów na rodziców zastępczych jak i do kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest OSB s.c. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00