Do góry

Różne

Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024

 

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+

 

Kujawsko-Pomorski Program Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2019-2020

 

Zmiany w ustawach o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”, o świadczeniach rodzinnych

 
 
 
Powered by Phoca Download