Celem Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej jest promocja ekonomii społecznej jako jednego z najskuteczniejszych narządzi w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne.  Coroczne spotkania służą integracji podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających ekonomię społeczną, samorządu. Przyczyniają się także do wymiany doświadczeń wśród lokalnych podmiotów.

Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej organizowane jest corocznie od 2010 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00