Z inicjatywy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dniach 17 - 24 września 2010 roku zorganizował:

I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

Honorowy Patronat nad Forum objął:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Piotr Całbecki

Celem FORUM było:

 • promowanie idei ekonomii społecznej w regionie;
 • prezentacja, w ramach dobrych praktyk, podmiotów ekonomii społecznej;
 • upowszechnianie informacji o aktualnym stanie ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Formuła FORUM obejmowała:

 • DNI OTWARTE – w dniach 17 - 23 września 2010 r.
 • KONFERENCJĘ promującą rolę ekonomii społecznej w zatrudnieniu socjalnym – która odbyła się w dniu 24 września 2010 r., w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku

Forum skierowane było do przedstawicieli samorządów, podmiotów ekonomii społecznej oraz do osób realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

FORUM sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ekonomia społeczna to jeden z przyszłościowych, skutecznych sposobów przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Dlatego ważna jest popularyzacja idei ekonomii społecznej, jako jedna z szans na poprawę warunków życia mieszkańców naszego województwa. Rozwój sektora ekonomii społecznej i działające w jej ramach przedsiębiorstwa społeczne, może w perspektywie przyczynić się do spadku bezrobocia, eliminacji wykluczenia społecznego oraz wzmocnić rozwój ekonomiczny oraz spójność społeczną.

DNI OTWARTE:

W dniach od 17 do 23 września 2010 r. w ramach FORUM w naszym regionie odbywały się liczne wydarzenia związane z promocją ekonomii społecznej, którym nadano formułę DNI OTWARTYCH

W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. W ramach dni otwartych prezentowały się przedsiębiorstwa społeczne, inicjatywy społeczne oraz instytucje wspierające ww. podmioty. Były to przedsiębiorstwa i organizacje, które zatrudniają bądź działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kierujące się przede wszystkim rozwojem swoich członków – pracowników. Organizatorami wydarzeń były liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego m.in.:

 1. w Ciechocinku 17 września 2010 r. odbyła się konferencja „Regionalne wsparcie dla ekonomii społecznej. Strategie rozwoju” zorganizowana przez Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Kujawsko- Pałucki Związek Miast i Wsi, Spółdzielnię Socjalną INES w Inowrocławiu;
 2. w Toruniu, w Żninie, w Aleksandrowie Kujawskim i w Nieszawie w dniach od 20 do 23 września 2010 r. odbywały się dyżury specjalistów z zakresu prawa, finansów, PZP oraz pozyskiwania funduszy strukturalnych, zorganizowane przez Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz Kujawsko- Pałucki Związek Miast i Wsi ;
 3. od 20 do 23 września 2010 r. w Toruniu zorganizowano kurs z zakresu księgowości, szkolenie „Prawo prasowe dla podmiotów ekonomii społecznej” oraz bezpłatne usługi projektowania loga firmy zorganizowane przez Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu;
 4. w Wąbrzeźnie 21 września 2010 r. odbyło się forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK;
 5. Spółdzielnia Socjalna INES w Inowrocławiu zorganizowała seminarium poświęcone prezentacji partnerstwa spółdzielni socjalnej z biznesem;
 6. 21 - 22 września 2010 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy zorganizował dwudniową wizytę studyjną do następujących podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie kujawsko-pomorskim: Spółdzielni Socjalnej ELLES w Bydgoszczy, CIS w Bydgoszczy, ZAZ w Brodnicy, Spółdzielni Socjalnej SIGNUM w Golubiu – Dobrzyniu, WTZ w Brodnicy;
 7. zorganizowano Drzwi otwarte w podmiotach ekonomii społecznej:
 1. w dniach 21 – 22 września 2010 r. w spółdzielniach socjalnych INES i INOPRACA w Inowrocławiu;
 2. W Klubach Integracji Społecznej:
  • 21 września 2010 r. w Świeciu n/Osą,
  • 23 września 2010 r. w Inowrocławiu i Szumiłowie.

KONFERENCJA:

24 września 2010 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował konferencję, na której podsumowano Pierwsze Kujawsko-Pomorskie FORUM Ekonomii Społecznej. Forum podzielono na dwie sesje: plenarną oraz prezentująca dobre praktyki. Do udziału w konferencji zaproszono prelegentów, którzy posiadają praktykę w sektorze ekonomii społecznej oraz wieloletnie doświadczenie. Podczas sesji plenarnej przedstawiono szerokie spectrum zagadnień związanych z ekonomia społeczną, bardzo istotnych z punktu widzenia kształtowania polityki w ramach ekonomii społecznej, m.in. szansę na rozwój ekonomii społecznej w kontekście uregulowań prawnych w tym zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedstawił Pan Krzysztof Więckiewicz dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS w Warszawie; ekonomię społeczną jako innowacyjne narzędzie kształtujące lokalną politykę społeczną zreferował Pan Cezary Miżejewski, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zaprezentował uczestnikom konferencji rolę instytucji rynku pracy w procesie rozwoju ekonomii społecznej oraz Dyrektor ROPS w Toruniu – Dorota Wróblewska omówiła udział samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w budowaniu przestrzeni dla rozwoju ekonomii społecznej. Na konferencji pokazano też dobre praktyki: z Niemiec, które zaprezentował pan Krzysztof Balon, wysłuchano relacji p. Krzysztofa Margola z województwa warmińsko-mazurskiego a także omówiono ogólnopolski projekt pn. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Szerokie zakres tematyczny oraz wysoki poziom merytoryczny wystąpień sprawił, że I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej było doskonała okazją do zapoznania się z ekonomią społeczną i zrozumienia jej roli we współczesnych realiach.

Do pobrania:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00