II Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

 

Celem FORUM było:

 

 • promowanie idei ekonomii społecznej w regionie;
 • prezentacja dobrych praktyk i podmiotów ekonomii społecznej;
 • pokazanie społeczno-ekonomicznego oblicza ekonomii społecznej i jej roli w procesie integracji ,w tym społeczno-zawodowej;
 • upowszechnienie informacji o aktualnym stanie ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Formuła FORUM obejmowała:

 

 • TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ w dniach 19 - 25 września 2011 r.;
 • KONRFERENCJĘ, promującą stosowanie klauzul społecznych oraz współpracę podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami pomocy społecznej;
 • 4 ARTYUŁY SPONSOROWANE, zamieszczone w prasie o zasięgu regionalnym (Gazeta Pomorska).

 

W ramach Tygodnia z ekonomią społeczną w różnych miejscach naszego województwa odbyły się następujące wydarzenia:

 • 14 punktów doradczych, w których można było pozyskać informacje w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej, finansów i marketingu, uregulowań prawnych prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • 3 seminaria upowszechniające wiedzę o ekonomii społecznej;
 • Debata telewizyjna w TVB Bydgoszcz, w dniu 21 września 2011 r., której tematem była opieka nad osobami starszymi, realizowana przez podmiot ekonomii społecznej;
 • Audycja w Radio PLUS propagująca ekonomię społeczną, w dniu 21 września 2011 r.;
 • Konkurs plastyczny pn. „Ekonomia społeczna oczami młodzieży”, w którym wzięło udział 30 uczniów z regionu;
 • Dzień otwartych drzwi w 5 spółdzielniach socjalnych;
 • Punkt informacyjno-dystrybucyjny w galerii handlowej;
 • Piknik z ekonomią społeczną, połączony z prezentacją podmiotów ekonomii społecznej;
 • Festyn rodzinny w bydgoskim Fordonie, przygotowany przez spółdzielnię socjalną.

We wszystkich wydarzeniach związanych z Tygodniem z ekonomią społeczną wzięło udział ok. 2000 osób. Działania związane z przygotowaniem i realizacją Tygodnia z ekonomią społeczną były przygotowane przez zespół podmiotów i instytucji, które na co dzień zajmują się wspieraniem sektora ekonomii społecznej. Koordynację działań objął Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Konferencja ROPS w Toruniu, odbyła się w dniu 23 września 2011 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. W części plenarnej konferencji zostały zaprezentowane m.in. wyniki badań sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, przedstawiono także koncepcję programową dla tego sektora. W części panelowej zrealizowano 3 równoległe warsztaty o tematyce: stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych; przenikaniu się pomocy społecznej i ekonomii społecznej; tworzeniu nowej jakości produktów i usług dla klientów podmiotów ekonomii społecznej. Do udziału w konferencji zaproszono prelegentów m.in. z MPiPS – Departamentu Pożytku Publicznego, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, Centrum Kultury i Edukacji ZENIT we Włocławku oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

 
4 artykuły sponsorowane zostały opublikowane na łamach Gazety Pomorskiej. Poniżej przedstawiono daty emisji i tytuły artykułów:

15 września 2011 r. „Od bierności do aktywności – czym jest ekonomia społeczna?”
5 października 2011 r. „Kujawsko-Pomorskie ekonomią społeczną stoi”
17 listopada 2011 r. „Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej – aby ekonomia społeczna mogła się rozwijać w naszym regionie”
15 grudnia 2011 r „Co dalej z ekonomią społeczną w Kujawsko-Pomorskim?”

 

Emisja wszystkich artykułów została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Do pobrania:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00