III Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

 

W województwie kujawsko – pomorskim już po raz trzeci odbyły się Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej, które w tym roku było obchodzone pod hasłem DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ. Organizatorem Forum byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa wraz z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej W dniach 14 - 22 września 2012 r. w ramach Forum zorganizowano 52 wydarzenia, w tym:

  • 1 targi ekonomii społecznej;
  • 7 szkoleń dla członków spółdzielni socjalnych, uczniów, osób zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej;
  • 2 konferencje;
  • 28 form doradztwa (spotkania, dyżury specjalistów) m.in. w zakresie prawa,finansów, marketingu;
  • 3 seminaria (klauzule społeczne, współpraca PES-OPS, promocja dobrych praktyk);
  • 6 drzwi otwartych w PES;
  • 5 inne (w tym debata lokalna, spotkania panelowe, śniadanie prasowe, konkurs).
Jednym z elementów DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ była konferencja zorganizowana w dniu 21 września 2012 r. w Hotelu Filmar w Toruniu. Celem jej było przedstawienie stanu rozwoju ekonomii społecznej w regionie oraz prezentacja możliwości rozwoju spółdzielczości socjalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na przykładach doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Konferencję uświetnił swoją obecnością Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Lenz, natomiast uroczystego otwarcia konferencji dokonał Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Michał Korolko. W konferencji wzięły udział 133 osoby, wśród których byli przedstawiciele OPS, CIS, ZAZ, WTZ, SpS, OWES, ZK, UM i UG, ZGM z województwa kujawsko - pomorskiego.

Konferencja została podzielona na dwie części. Główna tematyka sesji plenarnej dotyczyła m.in. omówienia sytuacji ekonomii społecznej w regionie, stworzenia ogólnopolskiego paktu na rzecz ES a także przedstawienia prac nad Kujawsko-Pomorskim Programem na Rzecz ES. Ważnym tematem była spółdzielczość socjalna osób fizycznych i osób prawnych a także nowość - Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej. Na zakończeniu sesji plenarnej konferencji uczestnicy mogli również zapoznać się z doświadczeniami włoskimi w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

Prelegentami w sesji plenarnej byli m.in. Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie, Ekspert ds. ekonomii społecznej, Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, Dyrektor Urzędu Pracy i przedstawiciel Centrum Inicjatyw i Studiów Europejskich z Palermo-Włochy.

W drugiej części spotkania zorganizowano cztery panele podczas których była omawiana problematyka spółdzielni socjalnych jako instrumentu aktywizacji m.in. klientów pomocy społecznej, ośrodków penitencjarnych, placówek wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz możliwości rozwiązywania zadłużeń mieszkań komunalnych i spółdzielczych.

Panelistami byli przedstawiciele OZRSS w Warszawie, GOPS/SpS „A-Z” w Gołuchowie, GOPS w Kramsku, MOPS w Poznaniu, UM w Koninie, ZGM w Toruniu, SpS „KREATYWNI” w Bydgoszczy, Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, Stowarzyszenia Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy, SpS „HERAKLES” przy ZP w Poznaniu, Grupy Inicjatywnej Sp.S przy ZP w Studzieńcu.

 

Do pobrania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00