IV Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

 

W dniach 23 – 27 września 2013 r. już po raz czwarty odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Podczas Dni z Ekonomią Społeczną, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w naszym regionie zorganizowały szereg wydarzeń takich jak: lokalne debaty, doradztwo, szkolenia, drzwi otwarte, targi. Podczas debat skierowanych do przedstawicieli lokalnych władz, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, a także do sektora ekonomii społecznej, przedstawiono zakres działalności OWES-ów, dyskutowano na temat szans i możliwości rozwoju ekonomii społecznej, a także omówiono bariery i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych subregionach oraz możliwości współpracy podmiotów ekonomii społecznej z JST i biznesem. Wnioski z lokalnych debat zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej Forum w dniu 27 września 2013 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku. W programie konferencji znalazły się takie tematy jak: Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020, Wsparcie oferowane w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.2 w latach 2007-2013, Miejsce przedsiębiorczości społecznej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Podczas konferencji podmioty ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowały się zarówno w części plenarnej – dotyczącej dobrych praktyk, jak również podczas plenerowych spotkań z ekonomią społeczną przedstawiając swoje produkty.

Do pobrania:

 

Zdjęcia:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00