W dniach od 30 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2015 r. odbyło się 6 Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej.

Forum tradycyjnie przybrało formę Dni z Ekonomią Społeczną, w ramach których Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w regionie zorganizowały szereg wydarzeń upowszechniających ekonomię społeczną: szkolenia, konferencje, spotkania, drzwi otwarte w spółdzielniach socjalnych. W tym roku Dni z Ekonomią Społeczną zostały poszerzone o działania skierowane do dzieci i młodzieży – lekcje i spotkania w szkołach na temat ekonomii społecznej.

6 Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej zakończyło się konferencją zorganizowaną w dniu 4 grudnia 2015 r. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, w ramach której podsumowano działania zrealizowane w latach 2013-2014 w województwie kujawsko-pomorskim w obszarze ekonomii społecznej, zaprezentowano możliwości finansowania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w regionie do roku 2020, a także przedstawiono różne oblicza przedsiębiorczości społecznej – wioski tematyczne oraz spółdzielnie socjalne. Konferencję podsumował panel dyskusyjny dotyczący partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Podczas konferencji wręczono pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 

Do pobrania:

 

Zdjęcia:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00