W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż w celu wydania opinii przez ROPS niezbędne jest wypełnienie poniższego formularza ankiety.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00