Centrum Integracji Społecznej to miejsce, w którym osoby uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach integracyjnych przygotowują się do pracy na otwartym rynku.

Uczestnikami CIS-ów są osoby, które z różnych względów nie mogą znaleźć, bądź utrzymać pracy (niepełnosprawni, bezdomni, długotrwale bezrobotni, byli więźniowie, uzależnieni od alkoholu i narkotyków po zakończonym leczeniu). Zatrudnienie socjalne nie jest pracą zarobkową, lecz aktywnością, dzięki której osoba wykluczona zdobywa umiejętności zawodowe, odzyskuje godność i wiarę w siebie. Uczestnicząc w zajęciach CIS, osoby otrzymują świadczenie integracyjne (w pierwszym, „próbnym” miesiącu – 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych miesiącach 100%). Wszystkie zajęcia realizowane są w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego i mogą trwać od 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 18 miesięcy)

http://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/rejestry/rejestr-centrow-integracji-spolecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00