Zakłady Aktywności Zawodowej to jedna z form prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Celem zaz-ów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Dochody jakie osiąga zakład przeznaczane są m.in. na doposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, wsparcie ich rehabilitacji i potrzeb związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

http://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/rejestry/wykaz-zakladow-aktywnosci-zawodowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00