Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę o powołaniu Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej. Gremium składa się z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu.

Do zadań Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej należeć będzie współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w obszarze koordynacji działań w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie ekonomii społecznej oraz współpraca przy realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. Rolą Komitetu będzie też kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących ekonomii społecznej w regionie oraz identyfikowanie barier w rozwoju ekonomii społecznej. Tak szeroki zakres prac wymaga współpracy różnych instytucji, w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, biznesu i ośrodków badawczych na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.

Skład RKES:

 1. strona samorządowa:

  • Piotr Całbecki, przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Adam Szponka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
  • Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  • Michał Heller, Naczelnik Wydziału Programowania Europejskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  • Violetta Weroniecka, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej,
  • Karolina Kluth, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
  • Magdalena Korpolak–Komorowska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek –przedstawiciel Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Tadeusz Kacprzak, Wójt Gminy Inowrocław – przedstawiciel Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Krzysztof Chodubski, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – przedstawiciel Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Dariusz Wochna, Starosta Aleksandrowski – przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Anna Toby, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi –przedstawiciel Konwentu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
  • Jarosław Bochenek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,
  • Ewa Tadrowska, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią; 
 2. środowisko ekonomii społecznej z regionu:

  • Przemysław Kamycki, Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu prowadzonego przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,
  • Grażyna Burdzy, przedstawiciel Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA,
  • Ewa Kwiesielewicz-Szyszka, Prezes Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”,
  • Jarosław Napierała, Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Ekspert Kujawy oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy,
  • Małgorzata Kowalska, Dyrektor CISTOR-u Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne – przedstawiciel instytucji zatrudnienia socjalnego – CIS,
  • Joanna Danicka, Zastępca Dyrektora CISTOR-u Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne – przedstawiciel instytucji zatrudnienia socjalnego – KIS,
  • Katarzyna Lubańska, Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie –przedstawiciel instytucji reintegracji społeczno-zawodowej – ZAZ,
  • Marek Fuerst, Kierownik WTZ Arkadia w Toruniu – przedstawiciel instytucji reintegracji społeczno-zawodowej – WTZ,
  • Paweł Chudek, Prezes Spółdzielni Socjalnej CULMEN – przedstawiciel spółdzielni socjalnych,
  • Lucyna Andrysiak, Przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko Pomorskiego,
  • Katarzyna Lipowiec, Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” - przedstawiciel Lokalnych Grup Działania,
  • Łukasz Mrozowicz, przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 3. środowisko nauki i biznesu:

  • prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Kierownik Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • dr Jolanta Laskowska, Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • Janusz Pucek, Dyrektor Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
  • Hanna Łowicka, Dyrektor Biura Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Roman Rogalski, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00