W dniu 12 sierpnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest rządowym dokumentem, który określa kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Program adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, ale także do osób, czy podmiotów działających w sektorze przedsiębiorczości społecznej.

Głównym celem KPRES jest, aby w 2020 roku ekonomia społeczna stanowiła ważny czynnik wzrostu zatrudniania, spójności oraz rozwoju społecznego. Zaś jednym z najważniejszych rezultatów KPRES będzie przyczynienie się do utworzenia dzięki interwencji publicznej 35 tys. miejsc pracy, szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku zatrudnienia.

Do pobrania:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00