W 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął prace nad opracowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020.

Celem programu jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych  w województwie kujawsko-pomorskim.

Program wyznacza podstawowe  kierunki działań, w obszarze ekonomii społecznej. Okres realizacji programu wynika  komplementarności ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Program realizuje zapis Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakładający przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (Działanie 3.5.1.).

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013 – 2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00