Ewaluacja ex-ante

  • W dniu 19 sierpnia 2013 r. zakończyła się ewaluacja ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020.)


Konsultacje projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020

  • W okresie od 25 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. trwały konsultacje projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013 – 2020.

 

Uwzględniając Państwa uwagi, propozycje, opinie przygotowano sprawozdanie z przebiegu konsultacji, w którym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustosunkował się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji.

 

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w konsultacjach programu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00