Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. W celu upowszechnienia Znaku „Zakup Prospołeczny” wśród mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zwrócił się do twórcy znaku - Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. ROPS podpisał umowę Z Fundacją umowę licencyjną i ma prawo nadawania znaku przedsiębiorstwom społecznym z województwa kujawsko-pomorskiego.

Honorowy patronat nad Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

 

Więcej informacji na temat znaku „Zakup Prospołeczny” na stronie www.zakupprospoleczny.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00