Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach kompetencyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS):

1. Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 60 godzin,
2. Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych - 52 godziny
3. Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej - 57 godzin

 

Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień-październik 2024r.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych – gminnych i powiatowych do korzystania z doradztwa/konsultacji specjalistycznych w zakresie tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI).

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w warsztatach informacyjno-edukacyjnych dotyczących tworzenia lokalnych programów deinstytucjonalizacji (LPDI) dla gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Warsztaty odbędą się w terminach 21-22 maja 2024r. oraz 19-20 czerwca 2024r. w Toruniu, Hotel Halo ul. Wola Zamkowa 16.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach kompetencyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS):

  1. Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 60 godzin,
  2. Szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych - 52 godziny
  3. Szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej - 57 godzin

Planujemy dwie edycje szkoleń do końca roku, obecnie zapraszamy Państwa na szkolenia, które będą realizowane w okresie maj 2024 – czerwiec 2024r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w Kujawsko-Pomorskich Mistrzostwach Menedżerskich - Turnieju Przedsiębiorczości Społecznej.

Potrzeba wsparcia dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, a także zapobieganiu i niwelowaniu zachowań niepożądanych związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego to główne tematy dyskusji podczas panelu "Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego".

W dniach 12-13 marca 2024 r. odbyło się Sympozjum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowane przez Zarząd Konwentu ww. Dyrektorów we współpracy z ROPS w Toruniu i TZMO.

„Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego” tematem panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń.