Tytuł programu:  ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

 

Beneficjent programu:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach Modułu II programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Okres realizacji wsparcia: 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość wsparcia: 5 089 493,52 zł

Kwota dofinansowania: 5 089 493,52 zł

Cel programu: Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie ich państwa.

Grupa docelowa: Uchodźcy z terenu Ukrainy – 56 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami (dorośli oraz dzieci).

Oferowane formy wsparcia: Osoby objęte programem otrzymają profesjonalne wsparcie poprzez zapewnienie całodobowej opieki – zatrudnienie opiekunek i opiekunów medycznych, personelu pielęgnacyjnego (pielęgniarek, asystentek pielęgniarek, ratowników medycznych) oraz salowych (pokojowych).