W budynkach nr 2 i 3 na ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu kontynuowane są prace remontowo-budowlane, mające na modernizację obiektów, które w niedługim czasie posłużą jako Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością.

 

Zakończono pierwszy etap prac remontowo-budowlanych w budynkach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu w ramach projektu pn. „Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością”.