Realizacja wieloaspektowego wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym przybyli do Polski.