Zapraszamy do lektury publikacji  „OtępieNIE. Teoretyczne i praktyczne aspekty choroby otępiennej – poradnik dla specjalistów i opiekunów nieformalnych”, który jest zbiorem artykułów przydatnych w opiece nad chorymi otępiennie.

Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Alzheimer Polska organizują spotkanie - konferencję poświęconą wsparciu osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin. Spotykają się na nich naukowcy, lekarze, działacze stowarzyszeń Alzheimerowskich a także bliscy osób, u których zdiagnozowano Alzheimera.

Ruszyła kampania informacyjna nt. problematyki chorób otępiennych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Akcja przeprowadzona za pośrednictwem komunikacji autobusowej potrwa od 10 kwietnia do 9 maja 2019 roku.

Rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję szkoleń w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach.

Przed nami ostatnie spotkanie świadomościowe z cyklu wykładów poświęconych chorobom otępiennym.

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejne, już piąte, wydanie Informatora dla Seniora
w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Ta publikacja ma dostarczyć wiedzę i informacje
o instytucjach działających na rzecz osób starszych. Prezentuje bazę podmiotów realizujących różne usługi, przedstawia ofertę kulturalno-edukacyjną skierowaną do seniorów oraz zawiera podstawowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania pomocy i świadczeń. Informator to swoiste vademecum, w którym każdym senior (ale i nie tylko) znajdzie treści, jakich poszukuje lub jakie go interesują.

Zapraszamy na konferencję zorganizowaną z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera przez Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

Ostatnie spotkanie świadomościowe dot. chorób otępiennych za nami.  Na spotkaniu pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona” uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką choroby otępiennej oraz znaczeniem fizjoterapii i aktywności fizycznej w codziennym życiu chorego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Możliwości fizjoterapeutyczne w chorobach otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona”, które odbędzie się 21 marca 2018 r. w M-GOK w Więcborku.

 Za nami kolejne spotkanie świadomościowe pn. „Otępienia – temat znany i nieznany”. Tym razem uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze specyfiką choroby, podstawowymi błędami, które są popełniane przez opiekunów w trakcie sprawowania opieki oraz postrzeganiem choroby przez pryzmat osób otępiennych.