Kolejni kandydaci zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego podczas  szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  w ramach projektu RODZINA W CENTRUM 2

W szkoleniach  zrealizowanych w 2017 i 2018r. przeszkoliliśmy 102 kandydatów. Obecnie w  związku z dużym zapotrzebowaniem zaplanowane jest zorganizowanie kolejnych 4 szkoleń dla kandydatów. W marcu i kwietniu br. ruszają pierwsze szkolenia w których do udziału zakwalifikowano 40  kandydatów z powiatów: grudziądzkiego, golubsko - dobrzyńskiego, aleksandrowskiego, rypińskiego, lipnowskiego, brodnickiego, nakielskiego, świeckiego, inowrocławskiego, tucholskiego, bydgoskiego, radziejowskiego.

Osoby decydujące się na bycie rodzicem zastępczym, poza spełnieniem warunków formalnych, przechodzą cykl szkoleń przygotowujących ich do pełnienia tej jakże trudnej roli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Szkolenia na rodziny niezawodowe obejmują 60 godz. dydaktycznych  wraz z praktykami, gdzie uczestnicy zapoznają się  z doświadczeniami wychowawczymi rodzin które sprawują pieczę zastępczą. Rodziny chcące zostać zawodową rodziną zastępczą są zobowiązane do ukończenia oprócz podstawowego 60 godz. szkolenia, dodatkowo 15 godz. szkolenia.

ROPS w Toruniu dodatkowo dla rodzin zastępczych organizuje, szkolenia, kursy czy inne formy podnoszenia kwalifikacji. Szeroka tematyka szkoleń ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników oraz nabycie nowych kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

O szczegółach organizowanych szkoleń będziemy informować na naszej stronie internetowej.