Czym jest wstyd? Dlaczego się wstydzimy? Jak radzić sobie ze wstydem? Czy to wstyd się wstydzić?

Wstyd był tematem jednego z warsztatów zrealizowanego  4 kwietnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, w ramach cyklu „Moje emocje”. Czym jest wstyd? Dlaczego się wstydzimy? Jak radzić sobie ze wstydem? Czy to wstyd się wstydzić? O tym rozmawiały dzieci na warsztacie zorganizowanym w ramach projektu „Rodzina w Centrum2”. Podczas całego cyklu warsztatów dzieci rozmawiają o radości, smutku, szczęściu, dumie, strachu, złości, empatii i innych emocjach. Uczą się je rozpoznawać, nazywać, jak okiełznać emocje i zachować spokój w trudnych sytuacjach pracują nad nimi, ćwiczą w jaki sposób je wyrażać. dzięki temu lepiej poznają siebie i innych, zwiększają świadomość własnych zalet i wad, rozwijają umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć i emocji, poszerzają wiedzę na temat przeżywanych przez ludzi emocji, poznają sposoby radzenia sobie ze stresem i rozwijają  umiejętności interpersonalne. Nabyte umiejętności pomogą im w prawidłowym funkcjonowaniu w rodzinie, a także wśród rówieśników.

Galeria zdjęć: