Od 8 kwietnia startują kursy z Efektywnej Nauki w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.

Zakończyliśmy rekrutację na kursy Efektywnej nauki i od poniedziałku rozpoczynamy zajęcia dla dzieci,  realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”. Kursy odbywają  się w Toruniu i Bydgoszczy. Kursem objętych zostanie 30 dzieci, które przez kolejnych  8 tygodni przeżyją niesamowitą przygodę z nauką.

Program Efektywnej Nauki  skoncentrowany jest na rozwijaniu umiejętności, które pomogą dzieciom w dalszej, efektywnej edukacji. Podczas kursu dzieci uczą się i ćwiczą pamięć, wykorzystując ciekawe i często zaskakujące techniki pamięciowe, mapy myśli, rozwiązują szereg ćwiczeń doskonalących umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, dedukcji, analogii, a także twórczego i abstrakcyjnego myślenia. Rozwiną także umiejętności społeczne, kontakty interpersonalne i nauczą się czym są emocje. Wykonają szereg ćwiczeń na koncentrację, nauczą się efektywnego relaksu, by jeszcze lepiej przyswajać wiedzę. Podczas zajęć samodzielnie wykonają eksperymenty, które obudzą w nich pasję poznawania i fascynacji światem, zadawania pytań, a co za tym idzie – samodzielnego uczenia się.