http://www.rbus.rops.torun.pl/

Aktualne informacje o oferowanych usługach społecznych dostępnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z podziałem na odbiorców usług.

Usługi realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027.