Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył procedurę naboru i akceptacji Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wydłużył termin składania „Ramowych koncepcji funkcjonowania CUS” do 3 lipca 2023 roku (poniedziałek).

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym naboru numer FEKP.08.24-IZ.00-007/23 w ramach działania: 8.24. Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 w ramach: Działania: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza wszystkie gminy planujące aplikować o środki w ramach najbliższego konkursu na „Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług społecznych” do składania ramowych koncepcji funkcjonowania CUS.