ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE UZGODNIEŃ KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH

 

 1. PRZYJĘCIE PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA NA LATA 2021-2027 KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH KONKURSU NA POWSTAWANIE I FUNKCJONOWANIE CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH (CUS)

 2. POINFORMOWANIE WSZYTSKICH GMIN/OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS) O PLANOWANYM KONKURSIE
  • Przekazanie informacji o:
   • planowanym terminie naboru wniosków kryteriach wyboru wniosków

   • konieczności uzgodnienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS) koncepcji funkcjonowania CUS

   • możliwości skorzystania z doradztwa ROPS w zakresie przygotowania koncepcji

  • Pismo do Gmin/ OPS oraz informacja na stronie internetowej ROPS

  • Spotkanie informacyjne dla gmin/ OPS planujących udział w konkursie

 3. ROZPOCZĘCIE PROCESU UZGODNIEŃ KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA CUS
  • Gminy/ OPS przedkładają do ROPS wypracowaną koncepcję funkcjonowania CUS (minimalne wymogi dotyczące składanych koncepcji znajdują się w załączeniu)

  • Pracownicy ROPS weryfikują koncepcję zgodnie z wymaganymi ramami

  • Po zakończeniu procesu weryfikacji i uzgodnień gmina/ OPS otrzymuje informację o uzgodnieniu/ akceptacji złożonej koncepcji

  • Po zakończeniu procesu (w terminie 2 dni od zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu) ROPS przygotowuje listę uzgodnionych koncepcji funkcjonowania CUS i umieszcza ją na stronieinternetowej rops.torun.pl oraz przekazuje ją do Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego