Zagrożenia w sieci. Jak chronić dzieci i młodzież? - dr Aleksandra Piotrowska, psycholog

 

Jak sobie radzić z emocjami dzieci i młodzieży? - Angelika Kalinowska, pedagog, psycholog, socjoterapeutka, specjalista w projekcie RWC3

 

Zaburzenia odżywiania. Jak rozpoznać objawy? Angelika Kalinowska, pedagog, psycholog, socjoterapeutka, specjalista w projekcie RWC3

 

Depresja nastolatka. Kiedy i jak reagować? - dr Agata Cichoń-Chojnacka, psychiatra

 

Konflikt rówieśniczy - Irena Paczkowska, mediator, specjalista w projekcie RWC3